အသံုးၿပဳသိမွတ္ဖြယ္ရာ နွင္႕ ထိန္းသိမ္းသန္႔စင္နည္းမ်ား

မစြန္းထင္းေသာ စံၿပ စတီးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

SUS 304 (မစြန္းထင္းေသာ စံၿပ စတီး)ဆိုသည္မွာသာမန္စတီးထက္ တိုက္စားၿခင္းနွင္႕ သံေၾကးတက္ၿခင္းကို ခံနဳိင္ရည္ၿမင္႕မားသည္၊ အပူခ်ိန္ အၿမင္႕နွင္႕ အနိမ္႕ ကို ခံနိဳင္ရည္ရိွသည္ ။ဖလူအိုရင္း (သို႕) Teflonသည္အပူခ်ိန္ကို ၂၆၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္အထိ ခံနိဳင္ရည္ရိွသည္။

 

အစားအစာအဆင္႔အတန္းနွင္႕ပလတ္စတစ္

ပလပ္စတစ္ဘူးမ်ားသည္ ဂ်ပန္မွ အစားအစာ က်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ကိုျဖတ္သန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ကၽြနဳပ္ တို႔၏ ဘူးမ်ားသည္ (ဘူးတိုင္း၏ အဖံုးမွလြဲ၍)မိုက္ခ႐ိုေဝ့အာဗင္ထဲတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ပလပ္စတစ္အစားအစာအဆင့္အတန္းသည္ေပၚလီပ႐ိုပိုင္လင္းေခၚ pp ျဖစ္သည္။ အပူခ်ိန္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈမွာ ၁၄၀ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္အထိျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈမွာ အႏႈတ္ ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္ျဖစ္သည္။ယင္းတို႔ကို ဘူး ေအာက္ေျခ (သိို႔) ဘူးေပၚတြင္ပံု ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္အစားအစာ တို႔ ထိေသာ ေနရာမ်ားအားလံုး ၏ပလပ္စတစ္ အစိတ္အပိုင္း မ်ား တြင္ BPA မပါဝင္ပါ။”
BPA မပါဘူး ဆို သည္မွာ – အခ်ိဳ႕ေသာလူသံုး ကုန္ပစည္းမ်ား တြင္ BPA ( ဘိုင္စဖိေနာေအ) ပါဝင္သည္။ BPA ကို အလင္း ထိၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာအရာ သည္ ရင္သားကင္ဆာ၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာႏွင့္ မ်ိဳးဗီဇမ်ား ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ေစသည္ဟု သုေတသနအခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။ Zoji အမွတ္တံဆိပ္ကုန္ပစည္းမ်ားတြင္ အစားအစာထည့္ေသာေနရာမ်ားသည္ BPA မပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါသည္။

 

ထိန္းသိမ္းသန္႔စင္နည္းမ်ား

  • ပန္းကန္ေဆး ဆပ္ျပာအားႏူးညံ့ေသာေရျမဳပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳ ပြတ္တိုက္ၿပီးလွ်င္ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ေလာင္းခ်ေဆးေၾကာပါ။
  • ပန္းကန္ေဆးစက္ ပန္ကန္ေျခာက္စက္မ်ား ျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ေရေႏြးျဖင့္ ျပဳတ္၍ေဆးေၾကာျခင္း မျပဳရပါ။
  • တင္ဒါ၊ ဗင္ဇင္း ေကာ္ပတ္ကဲ့သို႔ေသာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ သန္႔စင္ဆပ္ျပာမ်ားႏွင့္အသံုးျပဳ ေဆးေၾကာျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
  • အေရာင္ခြၽတ္ေဆးမ်ားအသံုးမျပဳပါႏွင့္။
  • ေရထဲတြင္စိမ္မထားပါႏွင့္။ ဗူးအစို႔အား တစ္ခုခ်င္းစီ ျဖဳတ္၍ သန္႔စင္ေဆးေၾကာႏိုင္ပါသည္။ ေဆးေၾကာၿပီးလွ်င္မူလအတိုင္း ျပန္တြဲပါ။
  • ေဆးၿပီးလွ်င္ ေသခ်ာစြာ အေျခာက္ခံေပးပါ။
  • သံေခ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီ ၊ လက္ဖက္ရည္ ႏွင့္ အစြန္းထင္းကြက္မ်ားကို ဖယ္႐ွားရန္။
  • ေရမသန္႔႐ွင္း မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သံေခ်းကြက္မ်ား ႏွင့္ အစြန္းအထင္း မ်ားကို ဖယ္႐ွား ရန္ေရေႏြးပူပူ ႏွင့္ Vinegar 10% ျဖည့္၍ မိနစ္၃၀ခန္႔ၾကာေအာင္စိမ္ထားပါ။ ၿပီးလ်ွင္ေရေဆးခ်ၿပီးေနာက္ႏူးညံ့သာေရျမႇဳပ္ျဖင့္ သန္႔စင္ေဆးေၾကာပါ။